3. Chcete sa pridať?

Chcete sa stať podporovateľom iniciatívy Reťaz pomoci alebo Pomáhaj, aby ostatní pomáhali!
Zaregistrujte sa na našom fóre a podeľte sa o svoje skúsenosti s pomáhaním!

Celá iniciatíva má výlučne neformálny charakter a jej smerovanie a vývoj sú závislé len na osobnom nasadení a ochote ľudí, ktorí sa do nej zapoja.

Registrácia je nepovinná a má len doplnkový, hoci v prípade záujmu zúčastnených, veľmi prínosný charakter.

Registrácia má preto:

  1. na jednej strane priniesť možnosť, pre verejnosť (ako ďalších potenciálnych účastníkov) a pre tých, ktorí sú už osobne na iniciatíve zúčastnení, aby mali približný prehľad, koľko ľudí sa už do spoločnej reťaze zapojilo (zoznam je len orientačný, nakoľko nie každý účastník sa zároveň registroval v zozname) ... a to má byť všetkým zdrojom povzbudenia a inšpirácie do kutia ďalších ohniviek reťaze pomoci.
  2. na druhej strane dať priestor zúčastneným členom a podporovateľom reťaze pomoci na vzájomnú komunikáciu, výmenu skúseností a prípadne i ďalšiu hlbšiu spoluprácu.

Registrácia na fóre...