2. Ako myšlienku uskutočniť?

  1. Aspoň raz do týždňa (resp. tak často ako máte chuť a dokážete) urobte pre niekoho niečo, čo mu pomôže (stačí aj maličkosť, hlavne, aby to bolo pravidelne a úprimne a nie iba raz po novoročnom predsavzatí a len tak akože).
  2. Nežiadajte za to od neho pre seba žiadnu odplatu ani prísľub, že Vám on osobne niekedy v budúcnosti bude povinný Vašu pomoc nejako oplatiť.
  3. A teraz to najdôležitejšie: aby sa reťaz pomáhania rozširovala ďalej o ďalšie ohnivká, požiadajte toho, komu ste pomohli, aby čo najskôr on pomohol niekomu ďalšiemu, čím budete Vy považovať pomoc, ktorú ste mu osobne poskytli, za oplatenú. Zároveň rovnako nech každý, kto bude pomoc Vami poskytnutú vracať niekomu ďalšiemu, nech požiada, aby adresát jeho pomoci sľúbil, že pomôže ďalej niekomu inému .... a tak ďalej a ďalej.

Čo sa touto hravou iniciatívou s vážnym zámerom sleduje?

Nič viac a nič menej, ako Človek a jeho šťastie a spokojnosť.

Kto stojí a kto nestojí za touto iniciatívou?

Iniciatíva vzišla z myšlienok ľudí, ktorí chcú pomáhať a ostatní im nie sú ľahostajní.

Iniciatíva nemá žiadnu spojitosť s politickými stranami a hnutiami ani s cirkevnými a náboženskými spoločnosťami, či inými subjektmi presadzujúcimi organizovane svoje záujmy alebo myšlienky.

Chcete sa pridať?