1. Cieľ a motivácia

Zrkadlo dnešnej doby nám ukazuje obraz, ktorého zásadné rysy môžeme vyjadriť slovami asi takto:

  • quotesWithImg
    Hlavným cieľom a motiváciou života človeka je, čo najväčší osobný zisk, bez ohľadu na použité prostriedky potrebné k jeho vytvoreniu. quotes
  • quotesWithImg
    Osobný prospech jedinca je zásadným meradlom jeho spokojnosti bez ohľadu na to, či takýto prospech zároveň prinesie stratu alebo škodu inému, či spoločnosti ako celku. quotes
  • quotesWithImg
    Uspokojenie a sebarealizácia môjho ja je na prvom mieste, nezáleží, či sa tak deje na úkor ostatných. quotes

Sú Vám blízke tieto tri pravidlá, ktoré tvoria základné esencie receptúry na šťastný život u trendového človeka dnešného moderného sveta? Pokiaľ áno, tak si Vás dovoľujeme upozorniť, že čítať ďalej tento materiál pre Vás nemá žiadny zmysel, nakoľko by ste iba zbytočne mrhali časom pri ich napĺňaní.

Ak však stále vnímate svet, tak trochu zastaralo a idealisticky, ako miesto, kde spolupatričnosť, nesebeckosť a ochota pomáhať neodmysliteľne patria, potom máme pre Vás návrh a inšpiráciu ako môžete aj vlastným pričinením v dennodennej próze nášho života prispieť k posilneniu alebo možno lepšie povedané k resuscitácii hodnôt, ktoré prinášajú ľuďom skutočné trvalé šťastie.

Naša iniciatíva neprináša nič nové a jej ústredná myšlienka je veľmi prostá (ale nie sprostá) a jednoduchá zároveň a znie nasledovne:

Pomáhaj, aby ostatní pomáhali!

Nakoľko najjednoduchšie myšlienky bývajú často dosť ťažko pochopiteľné (najmä v dnešnej dobe) a možno by niekto rád privítal vysvetlenie zámeru skrývajúceho sa v týchto pojmoch, pripájame, tak trochu z recesie ale vzhľadom na stav v akom sa naša spoločnosť nachádza zároveň s plnou vážnosťou, nasledovné podrobné vysvetlenie použitých archaických a základných pojmov:

Pomáhaj

(gramaticky: rozkazovací spôsob archaického slovesa pomáhať v jednotnom čísle)
– rob niečo, čo prináša, niekomu inému ako Tebe, v živote úžitok pri riešení jeho problémov alebo zabezpečovaní jeho potrieb.

aby

(gramaticky: spojka, ktorá spája vety s dvoma slovesami do logickej podmienenej postupnosti ... príklad: upeč chlieb, aby sme mali zajtra čo jesť)

ostatní

(gramaticky: vymedzovacie zámeno, nominatív množného čísla)
– v danom kontexte ľudia okolo nás (pre lepšie porozumenie, v trhovej ekonomike sa jedná o subjekty, na ktorých a prostredníctvom ktorých možno vytvárať zisk).

pomáhali

(gramaticky: sloveso, množné číslo, minulý čas, oznamovací spôsob)
– slovesný tvar archaického slovesa pomáhať, ktorý v danom kontexte v praxi vyvoláva u ďalších ľudí človek, ktorý im nezištne a bez nároku na odmenu pomohol

Cieľom iniciatívy je pokus o zistenie, koľko nezištnosti sa v nás ľuďoch ešte nachádza. Veríme, že tento pokus nie je samoúčelný a má potenciál primäť nás k zamysleniu sa a následne i ku konkrétnemu konaniu, ktorého výsledkom bude, že niekomu sa dostane našim pričinením nezištnej pomoci, ktorú síce neočakáva ale potrebuje.

Motiváciou je podľa nášho názoru uskutočniteľná vízia o trvalo udržateľnej a zdravej (duchovne, mentálne i fyzicky) ľudskej spoločnosti, ktorá žije v dynamickom stave spokojnosti a šťastia.

Pokračovanie... ako na to?