3. Chcete sa aj Vy stať kováčmi šťastia a pomáhať, aby sa pomáhalo?

„Návod“ ako na to, sme vysvetlili, ak Vás myšlienka oslovila a pridáte sa k nám, potom si spoločne želáme veľa síl a radostných prežití pri kutí nových ohniviek reťaze pomoci.

Celá iniciatíva má výlučne neformálny charakter a jej smerovanie a vývoj sú závislé len na osobnom nasadení a ochote ľudí, ktorí sa do nej zapoja.

Nezabúdajme, že ani extrémne nasadenie jednotlivcov nedokáže pomôcť spoločenstvu pokiaľ sa ich úsilie vstrebe a stratí v egoizme prijímajúcej nečinnej masy. Preto je potrebné tých, ktorým pomôžeme, povzbudzovať a nabádať, aby pomoc „podali ďalej“! Každý jeden človek, ak len trochu chce, dokáže byť užitočný, byť každý deň niekomu či niekde oporou, či už svojim postojom, slovom alebo činom.

Vaša ochota dať vedieť o tejto iniciatíve aj Vašim priateľom, či známym a poskytnúť im bližšie informácie je vítaná.

Mottom iniciatívy je: Človek Človeku ... a najmä tak by sa mala iniciatíva aj šíriť a rásť.